1 Her på siden vil vi gerne orientere om aktuelle forhold for forbrugerne, herunder orientere om evt. driftsstop ved planlagt vedligeholdelse og længere varende reparationer.
2 Klik på knapperne til venstre og se de mange oplysninger, der er lagt frem om vandværket.
3
 
Er der problemer med vandet, vandet forsvinder eller en forbruger opdager et brud på ledningsnettet, beder vi om henvendelse til den ansvarlige for området, formanden eller et bestyrelsesmedlem.
Aktuelt
nyt:

Ingen igangværende arbejder


Referat generalforsamling


Venlig hilsen bestyrelsen