BESTYRELSEN
 

Formand og vandværksansvarlig:

Lars Tækker Rasmussen

Skovsvinget 18  

Rodskov

8543 Hornslet

Mobil tlf.: 40 31 94 29

Mail: mail@ltenergi.dk

Næstformand:

Jørgen Flensborg

Kaløvej 26
Eskerod

8543 Hornslet

Mobil: tlf.: 29 73 42 98

Mail: Jorgen@flensborg.net

Revisor (ikke bestyrelsesmedlem):

Kaj Erik Nielsen

Vibevej 11

8543 Hornslet

Mail: ken@rosenholmsnet.dk

Medlem:

Jens Alstrup

Landevejen 59 

Rodskov

8543 Hornslet

Mobil tlf.: 40 86 95 90

Kasserer:

Poul Havmøller

Landevejen 30
Eskerod

8543 Hornslet

Mobil: tlf.: 30 87 11 53

Mail: poulhavmoller@gmail.com

Sekretær:

Torben Jensen

Bakken 6  

Rodskov

8543 Hornslet

mobil tlf.: 40 40 85 02

Mail: tbj@topper.dk