Vandanalyser 2022

 

         1. Analyseresultat drikkevand AR-22-CG-22005260-01 - Januar 2022    

         2. Analyseresultat drikkevand AllResults_EUDKVE-22005260 - Januar 2022    

Vandanalyser 2021

 

         1. Analyseresultat drikkevand AR-21-CA-21003567-01 - Januar 2021    

         2. Analyseresultat drikkevand AR-21-CA-21003568-01 - Januar 2021    

         3. Analyseresultat drikkevand AR-21-CA-21038338-01 - April 2021    

         4. Analyseresultat drikkevand AR-21-CA-21038359-01 - April 2021    

         5. Analyseresultat drikkevand AR-21-CA-21038336-01 - April 2021    

         6. Analyseresultat drikkevand AR-21-CA-21071962-01 - Juli 2021    

         7. Analyseresultat drikkevand AR-21-CA-21114656-01 - Oktober 2021    

         8. Analyseresultat drikkevand AllResults_EUDKVE-21114656 - Oktober 2021    


Vandanalyser 2020

 

         1. Analyseresultat grundvand/råvand AR-20-CA-00921887-01 - februar 2020    

         2. Analyseresultat drikkevand AR-20-CA-00921892-01 - februar 2020    

         3. Analyseresultat grundvand/råvand AR-20-CA-00921893-01 - februar 2020    

         4. Analyseresultat drikkevand AR-20-CA-00921911-01 - februar 2020    

         5. Analyseresultat drikkevand AR-20-CA-00921912-01 - februar 2020    

         6. Analyseresultat drikkevand AR-20-CA-00937028-01 - marts 2020    

         7. Analyseresultat drikkevand AR-20-CA-00937030-01 - marts 2020    

         8. Analyseresultat drikkevand AR-20-CA-20001327-01 - juni 2020    

         9. Analyseresultat drikkevand AR-20-CA-20001326-01 - juni 2020    

         10. Analyseresultat drikkevand AR-20-CA-20043677-01 - oktober 2020    

         11. Analyseresultat drikkevand AR-20-CA-20043681-01 - oktober 2020    

           

            
Vandanalyser 2019

 

         1. Analyseresultat AR-19-CA-00771109-01 - september 2019    

             Vandets hårdhedsgrad: 13 dHo (2014)